Call +91 99693 85162

Sunday To Saturday :- 10.30 am to 12.30 pm

                                               &
                                  5.00 pm to 8.00 pm. 

Our Location

Bhandari Samaj Sanstha, Thane, C/o  Brain Power India, Jain House, First Floor, Opp., Bharat Hardware Store, Near Vartak Nagar Police Chowky,

Vartak Nagar Naka, Thane (W), 400 606.

 

Welcome

Welcome

As a part of its social obligation our registered institution “ BHANDAJI SAMAJ SANSTHA, THANE”, has been striving to help youngsters to prevent delays in marriages by coordinating with parents as well as with youngsters of marriageable age by arranging group meetings amongst parents and youngsters.

We are pleased to inform you that we have now decided to use technology to speed up our mission and will soon make this whole process Web based. That will enable us to extend this facility to few other communities also.


सन एप्रिल २०१९ ते १५ जुलै २०२१ या कालावधीत नोंदणी झालेल्या वधुवरांनी आपला भ्रमणध्वनी ( मोबाईल), ई मेल आय डी व रक्तगट खालील सभासदांच्या भ्रमण ध्वनी वर पाठवावेत हि विनंती. श्री. करगुटकर: 9969385162 श्री. मोंडकर : 9967837940 सौ. मयेकर : 9967359887 वरील माहिती पाठविल्यानंतरच आपला अर्ज कार्यान्वित होईल याची नोंद घ्यावी. www.bhandarisamaj.com
Welcome

सुस्वागतम

सामाजिक कार्याचा भाग म्हणून “भंडारी समाज संस्था ठाणे” ही नोंदणीकृत संस्था मागील २१ वर्षे, निरनिराळ्या कारणांमुळे लांबणीवर पडत चाललेले विवाहेच्छू तरूण-तरूणींचे विवाह, योग्य वेळी व्हावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी संस्थेने अनेक मेळावे भरवुन पालक व विवाहेच्छू तरूणी व तरूणांशी समन्वय साधुन, चर्चा करून, त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन करून अनेक विवाह जुळविण्यात यश मिळविले आहे.

आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे की, आजच्या तांत्रिक युगात आम्हीही प्रवेश केला आहे. व विवाहेच्छू तरूण-तरूणींचे विवाह जुळविण्यासाठी आम्ही वेब-साईट्चा माध्यमतून आपल्यासमोर येत आहोत. याद्वारे इतरही कांही ज्ञातीसाठी ही सुविधा वापरता येईल.

0 Years of Experienced
0 Customers Served
0 Number of Branches
0 Number of Staffs
Our Happy Customer Says

Testimonials