Call +19 12345 67890

Call Us Now 24/7 Customer Support

Our Location

Address will come here Address will come here

Welcome

Welcome

As a part of its social obligation our registered institution “ BHANDAJI SAMAJ SANSTHA, THANE”, has been striving to help youngsters to prevent delays in marriages by coordinating with parents as well as with youngsters of marriageable age by arranging group meetings amongst parents and youngsters.

We are pleased to inform you that we have now decided to use technology to speed up our mission and will soon make this whole process Web based. That will enable us to extend this facility to few other communities also.


Welcome

सुस्वागतम

सामाजिक कार्याचा भाग म्हणून “भंडारी समाज संस्था ठाणे” ही नोंदणीकृत संस्था मागील २१ वर्षे, निरनिराळ्या कारणांमुळे लांबणीवर पडत चाललेले विवाहेच्छू तरूण-तरूणींचे विवाह, योग्य वेळी व्हावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी संस्थेने अनेक मेळावे भरवुन पालक व विवाहेच्छू तरूणी व तरूणांशी समन्वय साधुन, चर्चा करून, त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मार्गदर्शन करून अनेक विवाह जुळविण्यात यश मिळविले आहे.

आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे की, आजच्या तांत्रिक युगात आम्हीही प्रवेश केला आहे. व विवाहेच्छू तरूण-तरूणींचे विवाह जुळविण्यासाठी आम्ही वेब-साईट्चा माध्यमतून आपल्यासमोर येत आहोत. याद्वारे इतरही कांही ज्ञातीसाठी ही सुविधा वापरता येईल.

0 Years of Experienced
0 Customers Served
0 Number of Branches
0 Number of Staffs
 

Offer will come here

Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here

 

Read More

Our Blog

Latest Blog

Heading will come here

Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here

Read more

Heading will come here

Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here

Read more

Heading will come here

Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here Text will come here

Read more

Our Happy Customer Says

Testimonials