प्रशांत चंद्रकांत माडये MB/१९७७/८३२

 • वराचे नाव :प्रशांत चंद्रकांत माडये 
 •  प्रथमवर pras
 • जन्मतारीख:१९/०३/१९७७ 
 • वय: 
 • वेळ: ०२.०० सकाळी 
 • :मुंबई 
 • जिल्हा:   
 • : भंडारी 
 • उंची: ५'४
 • वजन:   ५७

 • : गोरा
 • : S.Y.B.Com    
 • नोकरी : आहे
 • मासिक मिळकत: ४५,०००/- 
 • रास:मीन
 • नक्षत्र: पूर्वा भाद्रपद 
 • गण:मनुष्य 
 • नाडी:मध्य
 • चरण: १
 • व्यंग:नाही  
 • निवासाविषयी तपशील: स्वतःची 
 • आई: आहे
 • वडील:नाही
 • मंगळ: नाही

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल