प्रणय मदन खोत MC/१९९२/८३३

 • वराचे नाव : प्रणय मदन खोत 
 •  प्रथमवर prany
 • जन्मतारीख:१५/०४/१९९२
 • वय: 
 • वेळ: ०२.२६ दुपारी 
 • :ठाणे 
 • जिल्हा: सिंधुदुर्ग आचरा   
 • : भंडारी 
 • उंची:५'७ 
 • वजन:५५    

 • :
 • : B.Com MBA Finance PGDM  
 • नोकरी : आहे
 • मासिक मिळकत: २७०००/-
 • रास:कन्या
 • नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी 
 • गण:मनुष्य
 • नाडी: आद्य
 • चरण: ४
 • व्यंग:नाही  
 • निवासाविषयी तपशील: आईवडिलांची/स्वतःची
 • आई: आहे
 • वडील: आहे 
 • मंगळ: 

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल