श्री सत्यवान हनुमान मसुरकर ma/१९७४/७५८

 • वराचे नाव सत्यवान हनुमान मसुरकर 
 •  प्रथमवर styvan
 • जन्मतारीख:   ०७/०७/१९७४ 
 • वय: 
 • वेळ: स.११:४५    
 • :  मुंबई     
 • मुळगांव: मालवण 
 • जिल्हा:सिंधुदुर्ग 
 • : भंडारी 
 • उंची: ०५;६ 
 • वजन:     

 • : गोरा 
 • : दहावी पास 
 • व्यवसाय : स्वताचे हॉटेल आणि इस्टेट बिझनेस
 • मासिक मिळकत: २५ ,०००/-
 • रास:मकर 
 • नक्षत्र: श्रवण     
 • गण: देव 
 • नाडी: अंत्य  
 • चरण:   ४ 
 • व्यंग: 
 • निवासाविषयी तपशील: स्वताची 
 • आई: आहे 
 • वडील: 
 • मंगळ: नाही 

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल