अरविंद अच्युत राऊत mc/1983/556

 • वराचे नाव: अरविंद अच्युत राऊत
 •  प्रथमवर
 • जन्मतारीख:  ७/५/१९८६
 • वय:  २८                                                    
 • वेळ: स.४.५०
 • : मुंबई
 • मुळगांव: परुळे
 • जिल्हा: 
 • भंडारी
 • उंची: ५.२ फुट 
 • वजन:  ७८
 • : ओ+ 
 • : सावला
 • B.a
 • : project maneger
 • : balaji symplony
 • हुद्दा:  
 • मासिक मिळकत: 2०,000
 • रास:    मेष       
 • नक्षत्र:    अश्विनी       
 • गण: देव       
 • नाडी:   आद्य           
 • चरण:१
 • व्यंग: नाही
 • निवासाविषयी तपशील: आई -वडीलांची
 • आई: 
 • वडील:  
 • स्वतः सोडून भाऊ:अविवाहित
 • स्वतः सोडून बहिण: 
 • मंगळ: नाही

 पालकांची सही:                                                            उमेदवाराची सही

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल