सृष्टी प्रविण हिर्लेकर FC/१९९३/१२६६

 • वधुचे नाव:सृष्टी प्रविण हिर्लेकर  
 •  प्रथम वधू hirle
 • जन्मतारीख: १८/१२/१९९३
 • वय:
 • वेळ: १०.५० 
 • : मुंबई परेल
 • गाव: कसाल
 • : हिंदू भंडारी 
 • उंची: ५'१
 • वजन:

 • :निमगोरा 
 • : BSC In Hospitality management   
 • : आहे 
 • हुद्दा:HR 
 • मासिक मिळकत:१९५००/-
 • रास: कुंभ
 • नक्षत्र: धनिष्ठा               
 • गण: राक्षस
 • नाडी: मध्य 
 • चरण: 
 • व्यंग:  नाही
 • निवासाविषयी तपशील:आई वडलांची
 • आई: आहे 
 • वडील:नाही    
 • स्वतः सोडून भाऊ:  एक अविवाहित  
 • स्वतः सोडून बहिण:  
 • मंगळ:आहे

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल