नताशा सुनील हातिसकर fc/१९८८/१२०५

 • वधुचे नाव: नताशा सुनील हातिसकर 
 •  प्रथम वधू natash
 • जन्मतारीख: ०५/०५/१९८८ 
 • वय:
 • वेळ: स ११:०० 
 • :  रत्नागिरी   
 • जिल्हा: रत्नागिरी   
 • : भंडारी 
 • उंची: ०५'४ 
 • वजन:

 • : गोरा  
 • : एम एस सी  आय टी    
 •  
 • :  
 • हुद्दा: 
 • मासिक मिळकत: 
 • रास:धनु 
 • नक्षत्र: मूळ           
 • गण: राक्षस 
 • नाडी: आध्य   
 • चरण: १ 
 • व्यंग: नाही
 • निवासाविषयी तपशील:  आई वडालंची 
 • आई:  आहे 
 • वडील:   
 • स्वतः सोडून भाऊ: १ अविवाहित 
 • स्वतः सोडून बहिण:
 • मंगळ: नाही

संस्थेचे कार्यक्रम

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

संस्थापक सदस्य

श्री. साईनाथ धोंडू  करगुटकर
श्री. संतोष कृष्णा रुमडे
श्री. दिलीप मोतीराम  सावंत
श्री. भालचंद्र मनोहर घारे
श्री. प्रविण दत्ताराम कामत
श्री. हेमचंद्र विठ्ठल राठीवडेकर
श्री. कृष्णाजी भिकाजी ढवळ

वार्षिक कायर्क्रम

 • आरोग्य शिबीर, हळदीकुंकू
 • गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव
 • जेष्ठ नागरिक सत्कार
 • पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचा समाज्याच्या वतीने सत्कार
 • वार्षिक स्नेहसंमेलन
 • वधूवर मेळावा
 • सभासदांची वार्षिक कौटुंबिक सहल